0516 - 423322 info@aanhetwerk.com

Over ons

Discriminatie
beleid

Bij ons krijgt iedereen gelijke kansen en daar zijn we TROTS op!

Discriminatiebeleid

Aan Het Werk wil actief bijdragen aan een arbeidsmarkt, waarin werkzoekenden een eerlijke kans op werk krijgen, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, arbeidsbeperking, levens-, politieke- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit of welk vorm van anders zijn dan ook.

Uitwerking
Bij werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld, doordat zij uitsluitend beoordeeld worden op functie-gerelateerde criteria.
Bij aanvragen van opdrachtgevers, wordt er alleen rekening gehouden met bepaalde criteria, indien deze noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.
Vacatures worden opgesteld, met inachtneming van de volgende punten:
Geen wensen t.a.v. godsdienst, afkomst, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, zwanger- of moederschap, leeftijd, handicap, ziekte, burgerlijke staat, politieke voorkeur.

Social media

Binnen onze organisatie zijn de lijnen kort, waardoor we pijlsnel beslissingen kunnen nemen. Wij streven ernaar om nuchter, eerlijk, open en gezamenlijk te handelen.
Bij ons is iedereen belangrijk en zoeken we altijd naar de geschikte match!

Wij zijn gecertificeerd