• Gorredijk
  • Solliciteren is gesloten

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een productiemedewerker voor de afdeling perserij.

Omschrijving van de werkzaamheden:

Het produceren van onderdelen (volgens producttekening, werkbonnen en bijbehorende instructies en voorschriften) met behulp van machines en gereedschappen.

Voorbereiding
– Assisteren bij het ombouwen en het instellen van de machines en gereedschappen;
– Aanvoer van het materiaal.

Controle
– Aanbieden van producten bij afdelingsverantwoordelijke ten behoeve van de voorgeschreven productcontroles;
– Opheffen van kleine storingen.

Bediening van machines
– Uitvoeren van diverse bewerkingen, zoals knippen, stampen, ponsen, trekken, ontvetten, zetten, buigen en snijden;
– Zorgen voor een juiste smering van het materiaal;
– Controleren op maatvoering, uiterlijk en kwaliteit;
– Doen (laten) afvoeren van producten en afval;
– Schoonhouden van de machines en de gereedschappen.

Kennis hebben van:

– machines en gereedschappen en hun bedieningsmogelijkheden;
– toepassing van beveiligingen;
– te gebruiken smeermiddelen voor de machines en materialen;
– werkwijze bij het bewerken van producten en halffabrikaten;
– lezen van producttekeningen;
– gebruik van meetgereedschap (schuifmaat, rolmaat, kalibers en dergelijke);
– voorschriften en werkwijze bij het oplossen van kleine storingen;
– veiligheids-, ISO-, kwaliteits-, arbo- en milieuvoorschriften.

Bevoegdheden:

Binnen de richtlijnen, de instructies en de voorschriften worden de werkzaamheden zelfstandig verricht. Bij technische en organisatorische problemen wordt overlegd met de afdelingsverantwoordelijke.

Je bent verantwoordelijk voor:

– kwaliteit van producten;
– voortgang van de werkzaamheden en halen van productienormen;
– dragen van de juiste (persoonlijke) beschermingsmiddelen;
– zorgen voor een schone en nette werkplek/-omgeving;
– veilige werksituaties.
Sollicitatieformulier